PRZEGLĄDY TECHNICZNE SPRZĘTU i APARATURY: 

 


 

 

   Stomatologicznej

 

    Medycznej

   

             Rehabilitacyjnej

 

 


 

Tel. 607 657 448

OKRESOWE BADANIA URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH

 

 

Wykonujemy badania:

 

- Rezystancji izolacji

  przewodów od

  strony zasilania


- Rezystancji izolacji

  aplikacji


- Rezystancji izolacji

  aplikacja-zasilanie


- Upływ urządzenia


- Upływ aplikacji


- Upływ uziemienia


- Upływ obudowy


- Upływ pacjenta


- Pomocniczy upływ

  pacjenta


- Upływ pacjenta

  typu F


- Test obciążenia


- Testy przewodów

  połączeniowych

 

 

images.jpg

Tel. 607 657 448

 

OKRESOWE BADANIA URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH

 

 

SPRZĘT MEDYCZNY SERWISOferuje usługi w zakresie okresowych badań bezpieczeństwa użytkowania urządzeń medycznych zgodnie z normą PN-EN 62353.

 

Wydajemy zaświadczenia zgodności z normą PN-EN 62353.
Pomiary wykonywane są przy pomocy najnowocześniejszego testera dedykowanego do tego typu badań.
(okresowe badania urządzeń medycznych
)
W ramach naszych działań oferujemy następujące usługi:
Pomiary bezpieczeństwa elektrycznego urządzeń medycznych, laboratoryjnych, rehabilitacyjnych według norm
oceny stanu technicznego aparatury medycznej - przez zakupem, jak i dalszą odsprzedażą.
Wydawanie orzeczeń technicznych.
Szkolenia w zakresie obsługi aparatury medycznej.
montaż, demontaż aparatury  
>>>> pełna informacja <<<<

 

 

 

 

PRZEGLĄD APARATURY MEDYCZNEJ

 

 

 

Więcej informacji znajdziesz na:

 

 

www.med-egdi.com

 

 

info@med-egdi.com

 

 

Tel. 607 657 448

 

 

PRZEGLĄDY URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH, PRZEGLĄDY TECHNICZNE URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH, PRZEGLĄDY TECHNICZNE WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO, PRZEGLĄDY WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO, PRZEGLĄDY SPRZĘTU MEDYCZNEGO, PRZEGLĄDY TECHNICZNE SPRZĘTY MEDYCZNEGO, PRZEGLĄDY TECHNICZNE APARATURY MEDYCZNEJ, SERWIS MEDYCZNY, NAPRAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO, SERWIS NARZĘDZI MEDYCZNYCH, NAPRAWA NARZĘDZI MEDYCZNYCH, URZĄDZENIA LEKARSKIE, MEDYCZNE, APARATURA MEDYCZNA